Kup bilet
+48 733 933 713

rezerwacje@blackworld.pl

Grupy zorganizowane-poczuj to co niewidzialne.

Przejrzę wszystko na wylot" oznacza nie widzę nic” Clive Staples Lewis

Szacowany czas trwania zwiedzania grupy w przypadku:
30 osób - 1 h 10 min,
40 osób - 1 h 20 min,
50 osób - 1 h 30 min.              

Oferta dla przedszkoli
Warsztaty dla najmłodszych uczestników (polegające na grach i zabawach) odbywają się tylko w części widzialnej. Jest to wstęp do odkrywania swoich zmysłów w części niewidzialnej, a jednocześnie droga do zrozumienia, szacunku i tolerancji dla osób niewidomych.

Cena: 23-27 zł/os.                        

Oferta dla klas I-III szkół podstawowych
Są to niezwykle ciekawe warsztaty, wprowadzające do świata niewidomych i zwiększające empatię i wrażliwość na ich potrzeby. Bez używania zmysłu wzroku, dzieci muszą aktywować zupełnie nowe zasoby mózgu i instynkty. Ciemność przyspiesza, wzmacnia i intensyfikuje procesy uczenia się przygotowując do późniejszego odkrycia niewidzialnej części naszej atrakcji.

Cena: 23-27 zł/os.                         

Oferta dla dzieci (powyżej 9 roku życia) i młodzieży szkolnej
Korzyści płynące z warsztatów w ciemności oraz działanie bez użycia wzroku pozawala poznać własne emocje i procesy myślenia. Wracając do oświetlonego świata uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i obserwacjami. Często jest to lęk przed ciemnością. Nasi przewodnicy przekazują młodzieży wartości szacunku, tolerancji i empatii.

Cena: 23-27 zł/os.                                             

Oferta dla grup zorganizowanych, wycieczek. 
Zwiedzanie grupowe, może obywać się po zakupieniu 20 biletów. Sprawiamy, że zwidzający na nowo odkryją swoje zmysły i podejście do świata.

Cena: 23-27 zł/os.                                                 

Oferta dla firm i instytucji
Warsztaty w BLACK WORLD są skierowane do firm zainteresowanych ,,team-buildingiem”. Polegają nie tylko na zintegrowaniu grupy, ale wyposażeniu członków zespołu w takie umiejętności, które wspomogą ich efektywność – umiejętność podziału ról i zadań, podejmowania stanowczych decyzji, skutecznej komunikacji, asertywności, wspólnego rozwiązywania problemów.  Doświadczenie współpracy w ciemności oraz konieczności użycia pozostałych zmysłów zacieśni więzi międzypracownicze.                          

W celu uzyskania szczegółowej oferty dla konkretnej grupy zapraszamy do kontaktu:
rezerwacje@blackworld.pl  

W przypadku grup zorganizowanych oraz anglojęzycznych konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. 

Skip to content